Stenen en pannen:

Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg

In 2017 verscheen Stenen en pannen. Dit rijk geďllustreerd boek gaat over de geschiedenis en de restanten van de grofkeramische industrie in Limburg. Het produceren van stenen, dakpannen en gresbuizen is voor Limburg al lang een belangrijke bedrijfstak. Dat geldt zeker voor het ‘kerngebied’ tussen Venlo en Roermond. Tegelen was daarbij de allerbelangrijkste locatie, met enkele grote pannen- en steenfabrieken. Vanuit Tegelen breidde de industrietak zich later uit over de meer zuidelijk gelegen plaatsen Belfeld, Reuver en Swalmen. Maar ook de grens over, naar de nabij gelegen plaatsen Kaldenkirchen, Bracht en Brüggen. In dit unieke boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van deze bedrijfstak in de provincie Limburg, en aan alle bijzondere overblijfselen die daarvan nog zichtbaar zijn (naast de nog functionerende productielocaties, ook de villa’s, arbeiderswoningen, spoortunneltjes e.d. die door de fabrikanten van grofkeramische producten zijn gebouwd). Het boek telt 176 pagina’s en bevat bijna 200 foto’s in full colour. Vanwege de grote vraag naar het boek is al een tweede druk verschenen.

Uitgever is de Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL), die zich ten doel stelt om industrieel erfgoed in de provincie Limburg onder de aandacht te brengen en te behouden. WIEL doet dat onder andere door de uitgave van boeken waarin het nog aanwezige erfgoed zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. Zo verschenen er eerder boeken over Stroop en de Zuivel. Het boek is voor €24,95 te bestellen via marceldings@hotmail.com. Bij verzending wordt €6,00 extra in rekening gebracht.

Afbeelding met tekst, schermopname, poster, boek

Automatisch gegenereerde beschrijving    Afbeelding met tekst, brief, Brochure, boek

Automatisch gegenereerde beschrijving