Actueel

Enkele actuele zaken op een rijtje:

·         9 december 2023. Vandaag verscheen het 17e jaarboek Echter Landj, Heemkundige bijdragen over Echt en omgeving. Daarin mocht ik een artikel schrijven over de pannenbakkerij Majolée te Echt, actief van 1872 t/m 1909.

·         27 november 2023. Afgelopen weekend verscheen het vijfde nummer van Maas & Duin, een periodiek van de Koninklijke LGOG Kring Venlo. Dit keer ben ik een van de auteurs, met een artikel over de Maashaven in Steyl. Aan bod komen de acht handelshuizen die hier in de achttiende en negentiende eeuw voor een grote economische activiteit zorgden.

·         3 augustus 2023. Oprichtingsdatum van mijn eigen onderneming Het Stenen Verleden. Het bedrijf is ontstaan om te kunnen voldoen aan de diverse verzoeken voor historisch onderzoek die ik afgelopen periode gekregen heb. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op het verleden van industrieel erfgoed (specialisatie in steenfabrieken en pannenfabrieken) en bewoningsgeschiedenis van huizen.

·         3 juni 2023. Voor de reunie van honderd jaar familie Dings op de Rosahoeve in Belfeld (géén familie!) de geschiedenis van de boerderij en haar eigenaren en bewoners uitgezocht. Dit werd onder redactie van Astrid Sonneville-Dings in een boek voor de familieleden opgenomen. De titel hiervan: De Rosahoeve 1923-2023. Een kroniek van 4 generaties familie Dings.

·         28 april 2023. Vandaag ben ik voor het eerst opa geworden, en wel van een meisje met de naam Nola.

·         22 december 2022. Gisteren was mijn laatste werkdag voor de firma Wienerberger B.V. Vanaf nu ben ik met vervroegd pensioen en kan ik me helemaal storten op mijn passie: GESCHIEDENIS. Met als hoofdinteresses de geschiedenis van Tegelen en de historie van de steen- en pannenfabrieken in Nederland.

·         9 december 2022. Vandaag ben ik bestuurslid geworden van de Stichting Historie Grofkeramiek. Hierbij ben ik belast met het beheer van de Encyclopedie (www.encyclopedie-grofkeramiek.nl). Op deze website staat een overzicht van alle steen- en pannenfabrieken die er ooit in Nederland geweest zijn. Mijn taak is het om de ontbrekende fabrieken aan te vullen en de bestaande gegevens te controleren en eventueel te verbeteren.

·         24 november 2022. In het nieuwe Jaarboek Maas- en Swalmdal staat een artikel van mijn hand, waarin een kijkje genomen wordt bij de tegelfabriek die Loré in Beesel in 1978 opgericht heeft.

·         22 september 2022. Het Gemeentearchief Venlo presenteert het boek Universis Quorum… In dit boek diverse bijdragen over opmerkelijke stukken uit het archief. Ik mocht een bijdrage leveren over het archiefstuk dat de ontmoeting in 1753 beschrijft tussen mijn voorvader Steven Dings (8 generaties geleden, halfman van de Hulsterhof) en Hulster Heinke rondom de arrestatie van laatstgenoemde. Waaruit blijkt dat de mythe mooier is dan de werkelijkheid.

·         26 maart 2022. In de nieuwe editie van Mijnstreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg is een mooie plek ingeruimd voor mijn artikel over de oude pannenbakkerij in Heerlen aan de Schaesbergerweg, actief 1864-1896. Eerste eigenaar Willem Claessen was de eerste in Limburg die in de grofkeramiek stoom gebruikte. Maar dit experiment uit 1870 werd geen succes. 

·         14 maart 2022. In het nieuwe Jaarboek Maas- en Swalmdal staat een artikel van mijn hand over de pannenbakkerij van de weduwe Alberts aan de Koel in Swalmen, 1876-1912.

·         23 oktober 2021. Presentatie van het samen met Frank Poeth geschreven boek “Het militaire leven van Joachim Reinhold von Glasenapp, Chef van vrijregimenten dragonders en huzaren (1760-1763)”. In dit boek wordt ingegaan op de militaire carrière van Joachim Reinhold von Glasenapp, kasteelheer van Tegelen.

Aan het einde wordt het huidige re-enactment-regiment Frei-Husaren von Glasenapp besproken. Het boek verschijnt naar aanleiding van hun 25-jarige bestaan (1996-2021).  Het boek is te bestellen door een mail te sturen naar marceldings@hotmail.com. De prijs is € 27,50 (en eventueel € 6,00 toeslag als het verzonden moet worden).

·         19 november 2020. In het nieuwe Jaarboek Maas- en Swalmdal staat een spin-off van het volgend jaar te verschijnen boek over het militaire leven van Joachim Reinhold von Glasenapp, kasteelheer van Tegelen in de achttiende eeuw. Een van zijn acties in die periode betrof de arrestatie van zijn adellijke buurman Collignon, kasteelheer te Beesel. De arrestant wist maanden later op heel slinkse wijze uit de gevangenis te ontsnappen.

·         25 november 2019. Presentatie van een nieuw boek “Drie eeuwen baksteenfabricage in de West Betuwe”, dat ik samen met lokaal historicus Aart Bijl geschreven heb. Het rijk geïllustreerde boek geeft een compleet beeld van de geschiedenis van alle 23 steenbakkerijen die ooit bestaan hebben in de onlangs nieuw gevormde gemeente West Betuwe. Het boek is verkrijgbaar in de regionale boekwinkels en de lokale supermarkten.
Stond ook in het regionale weekblad, zie: https://www.weekbladwestbetuwe.nl/nieuws/algemeen/882448/drie-eeuwen-baksteenfabricage-

·         23 november 2019. In het nieuwe Jaarboek Maas- en Swalmdal staat een artikel van mijn hand over de drie pannenbakkerijen van de familie Thomassen aan de Oudeweg in Swalmen, periode 1864-1929. Vooral aan de hand van kadastrale kaarten kon de verwarrende geschiedenis van de drie bedrijven ontrafeld worden.

·         23 november 2018. In het nieuwe Jaarboek Maas- en Swalmdal staat een artikel van mijn hand over de pastorie van Belfeld, ca.1700-1787. Bij onderzoek naar baron von Glasenapp kwam ik een tekening van dit bouwwerk tegen uit de tijd net voor de sloop. Ging gepaard met een beschrijving van de slechte toestand van het gebouw.

·         10 november 2018. Namens WIEL (Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg) en COOL (Commissie Geschiedenis van het Ondernemen en Ondernemingen in Limburg) een excursie georganiseerd langs grofkeramisch erfgoed in Noord-Limburg. ’s Morgens verzameld bij een pannenoven in Lottum uit 1843, daarna gelunched in Panningen in een gerenoveerde ringoven uit 1909, om te eindigen in Reuver bij een greswarenfabriek die momenteel gerenoveerd wordt om na de zomer te gaan dienen als school voor middelbaar onderwijs. Iedereen ging zeer tevreden naar huis.

·         13 september 2018. Ben als lid opgenomen in WIEL, Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg.

·         1 september 2018. Bij gelegenheid van het 675-jarig bestaan van de stad Venlo werd het boek Historische atlas van Venlo gepresenteerd. Samen met Roy Denessen schreef ik de hoofdstukken 21 en 22 over de ontwikkeling van Tegelen.

·         21 november 2017. Bij de uitreiking van het Jaarboek Maas- en Swalmdal 2017 heb ik opnieuw een lans gebroken voor behoud van industrieel erfgoed van de grofkeramiek in Limburg.
Tevens verscheen in het gepresenteerde Jaarboek het tweede deel van een serie artikelen die ik ga schrijven over de grofkeramische industrie in het werkgebied van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal (Belfeld-Swalmen). Dit tweede deel betrof pannenbakkerij Stoffels in Offenbeek, actief in de tweede helft van de negentiende eeuw.

·         18 mei 2017. Na langdurig onderzoek was het dan eindelijk zover. Op deze dag werd het door mij geschreven boek "Stenen en Pannen" gepresenteerd. Locatie was de showroom van dakpannenfabriek Wienerberger Narvik Tegelen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Jos Teeuwen van de gemeente Venlo, een telg van het Tegelse pannenbakkersgeslacht. In het boek wordt in het eerste deel de geschiedenis van de grofkeramische industrie in Limburg verteld, gevolgd door een beschrijving van productie in de loop der tijd. In het tweede deel worden de zichtbare restanten beschreven van deze voor de provincie zeer belangrijke industrietak. Het boek heeft bijna 200 foto's en is in full colour. Voor meer info: klik hier. Het is in diverse winkels verkrijgbaar.

·         5 april 2017. Eind vorig jaar voor de gemeente Venlo de bewoningsgeschiedenis onderzocht van het pand Oude Marktstraat 17, beter bekend als huize Van Wylick. Zo goed als mogelijk zijn de bewoners vanaf de achttiende eeuw in kaart gebracht. Uit het onderzoek bleek verder dat het pand in 1886 afgebrand was en vervolgens herbouwd werd. Door het gehele onderzoek was bouwhistorica Agnes Hemmes beter in staat om de diverse elementen van het gebouw van een jaartal te voorzien. Het eindrapport is in maart aan de gemeente overhandigd.

·         18 november 2016. In de prachtige Buun 2017 staat een verhaal van mijn hand over de mishandeling van soldaat Van Gulpen door baron Von Glasenapp in 1760. Titel: Kastijding op het kasteel. Uit de tekst wordt iets meer duidelijk over het karakter van de kasteelheer van de Holtmühle. Bovendien wordt hier duidelijk dat Von Glasenapp op dat moment op zijn kasteel een leger van enkele honderden mannen had.

·         24 juni 2016. In Venlose Katernen 23 heb ik meegeschreven aan de bouwhistorie van het prachtig gerenoveerde pand De Gouden Berg in het centrum van Tegelen. Daarbij heb ik aangetoond dat het pand niet uit 1775 kan stammen, maar pas tientallen jaren later gebouwd is. En dat allemaal op basis van de gegevens van mijn project Het Verdwenen Tegelen.

·         11 juni 2016. Samen met Desmond Kusters een tweede deel gemaakt over steenfabriek Onze Industrie in Spaubeek. Hierin wordt o.a. een overzicht van de periode na de Tweede Wereldoorlog t/m de sluiting in 1973. Ook dit artikel is nu verschenen in het blad Becha, historisch, kunst- en cultureel tijdschrift, uitgave Heemkundevereniging Beek.

·         26 maart 2016. Samen met Desmond Kusters een eerste deel gemaakt over steenfabriek Onze Industrie in Spaubeek. Hierin wordt o.a. een overzicht gegeven van het totale productieproces. Dit artikel is nu verschenen in het blad Becha, historisch, kunst- en cultureel tijdschrift, uitgave Heemkundevereniging Beek.

·         21 februari 2016. Ik heb voor de website van Leven in de Liemers een stukje geschreven over steenfabricage in De Liemers. Dit is sinds kort geplaatst en kan hier bekeken worden.

·         19 november 2015. Vandaag was de presentatie van het Jaarboek Maas- en Swalmdal 2015, dat in het teken stond van de Tweede Wereldoorlog. Ik had een artikel verzorgd over Armand de Lauwere, boekhouder van de NGI. Hij werd in 1941 door de Duitsers opgepakt wegens hulp aan de vijand, en overleed vlak voor het einde van de oorlog in een concentratiekamp.

·         27 oktober 2015. Vandaag was op TV Limburg een uitzending over mijn vondst van een pannenoven uit 1843 in Lottum (gemeente Horst aan de Maas). Deze uitzending is nog te bekijken via http://www.tvl.nl/nl/video-embed?refpage=30961
De vondst werd gedaan tijdens een gestructureerd onderzoek naar restanten van het grofkeramische verleden van Limburg. Dit als voorbereiding op het schrijven van een boek over het industriële erfgoed van de Limburgse steen- en pannenfabrieken. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in naam van WIEL (Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg). Het boek komt eind 2016 uit.

·         29 september 2015. In het kader van een onderzoek naar de restanten van grofkeramische industrie in Limburg stuitte ik begin dit jaar op een opmerkelijke vondst. Door gestructureerd onderzoek naar de voormalige productielokaties kwam ik uit bij een vrijwel ongeschonden pannenoven uit het midden van de negentiende eeuw. Het bouwwerk is ondertussen vrijgemaakt van een dikke laag modder en toont nu haar gehele structuur. Binnenkort meer informatie hierover.

·         27 juni 2015. Het verhaal over een vermeende tekening van Steijl uit 1674 is vandaag gepubliceerd in De Koerier van Brabants Heem. Waarom in een Brabants blad? Omdat uit diepgaand onderzoek bleek dat het een tekening betrof van het Brabantse Zeelst.

·         18 juni 2015. Twee publicaties in voorbereiding. Een verhaal over een vermeende tekening van Steijl uit 1674 wordt zeer binnenkort opgenomen in De Koerier van Brabants Heem. Een verhaal over Armand de Lauwere, boekhouder van de NGI,  is in voorbereiding voor het Jaarboek van Maas- en Swalmdal.

·         30 mei 2015. In januari een pannenbakkersoven uit 1843 ontdekt te Lottum. Na uitgebreid archiefonderzoek is het ook echt een pannenbakkersoven gebleken. Vandaag de vloer vrijgemaakt van een laag van 30 cm zand.

·         20 november 2014. Bij de uitreiking van het Jaarboek Maas- en Swalmdal 2014 heb ik een lans gebroken voor behoud van industrieel erfgoed van de grofkeramiek in Limburg. Met name Teeuwen in Reuver en een deel van Euroceramics in Belfeld. Dit werd opgenomen door RTV Roermond: http://www.youtube.com/watch?v=O1BdDsJxvRc#t=10. Mijn deel begint rond 1:50 en duurt tot het einde.
Tevens verscheen in het gepresenteerde Jaarboek het eerste deel van een serie artikelen die ik ga schrijven over de grofkeramische industrie in het werkgebied van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal (Belfeld-Swalmen). Dit eerste deel betrof pannenbakkerij Spee aan de Keulseweg in Reuver, actief in de eerste helft van de negentiende eeuw.

·         1 mei 2014. Vandaag begonnen aan een diepgaander onderzoek naar de steen- en pannenfabrieken in Limburg. Doel is om te komen tot een boek met een inventarisatie van het industriële erfgoed van de grofkeramiek in Limburg.

·         29 oktober 2011. Zoon Ron Dings deed samen met Sharon Suiker mee aan de Venlose Leedjesaovend. Ze brachten een schitterende uitvoering van het lied Thoés van Luuk Faassen en Rens Flos. Helaas kwamen ze niet bij de eerste vier. Luister en kijk hier, en geniet.

·         13 oktober 2011. Ik heb voor de Heemkundige Kring Tegelen een lezing gehouden met als onderwerp Tegelen in de Franse Tijd, 1794-1814. Het werd een prachtige avond met een uiterst geboeid publiek. De vele complimenten achteraf motiveren mij om verder te gaan met het geven van lezingen over historische onderwerpen betreffende Tegelen of de grofkeramiek.

·         3 mei 2011. De gegevens van de familie Dings zijn uitgebreid met aanvullingen van Wilhelmina Ogier. Indien jullie ook aanvullingen hebben, kun je die altijd bij mij melden (zie Contact)

·         7 maart 2011. Een volgende fase in de beschrijving van het Tegelen van vroeger is grotendeels gereed. Een overzicht van alle woningen van Tegelen van vóór 1940 is gereed. Van ieder huis is een foto opgenomen (indien voorhanden), en enkele inwonerslijsten zijn hieraan gekoppeld. Vervolgens is zo goed als mogelijk het oprichtingsjaar en eventueel het jaar van afbraak erbij vermeld. Hierdoor is een vrijwel compleet historisch overzicht ontstaan van de bewonersgeschiedis van Tegelen en Steijl. Vooral de circa 400 foto’s van panden die er niet meer zijn geven het geheel een nostalgische waarde.

·         25 november 2010: Jaarboek Maas- en Swalmdal. Het nieuwste jaarboek werd gepresenteerd. Het betreft een dubbeldik nummer 28-29 (2008-2010). Als redactielid was het een heuglijke gebeurtenis om het jaarboek geboren te zien worden.

·         20 oktober 2010: De dertiende aflevering van de Venlose Katernen is op woensdag 20 oktober officieel gepresenteerd. Het nieuwe katern - in een geheel vernieuwde opzet en opmaak - gaat over de monumentale eeuwenoude boerderij de Hulsterhof in Venlo-Zuid. Zelf schreef ik hierin een artikel over de laatste dagen van de beruchte roverhoofdman Hulster Heinke in 1753. Hij kwam die laatste dagen herhaaldelijk in contact met mijn oudbedovergrootouders Steven Dings en Christina Janssen, de toenmalige bewoners van de boerderij.

·         21 maart 2010. Het 250-jarig bestaan van het regiment vrij-huzaren en dragonders Von Glasenapp wordt gevierd in Tegelen op kasteel de Holtmühle.

·         Maart 2010. Een kort overzicht van alle inwoners van Tegelen van ca. 1650 tot 1902 is online gezet. Zie de tab Bevolking Tegelen. Aan dit overzicht zal de komende jaren verder gewerkt worden.

·         December 2009: Hulster Heinke. Een concept-artikel over de belevenissen van mijn oudbetovergrootvader Stephanus Dings bij de arrestatie van de beruchte bandiet Hulster Heinke is ingediend bij de redactie van de Venlose Katernen.

·         30 november 2009: Jaarboek Maas- en Swalmdal. In zaal Juliana te Belfeld werd het nieuwe Jaarboek 27 (2007) gepresenteerd. Na de pauze heb ik een kort overzicht gegeven van de huidige lokaties van de ongeveer 40 pannenfabrieken in het werkgebied van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal

·         19 november 2009: Steenfabricage in Noord-Limburg. Op deze dag heb ik in de bibliotheek van Bergen (L) voor BiblioPlus i.s.m. de Historische Kring Maas en Niers een lezing gehouden over de historie van steenfabrieken in deze regio.

·         8 mei 2009: Grofkeramiek. Op deze dag werd de website met steen- en pannenfabrieken in Nederland online geplaatst. Deze encyclopedie, waarvan ik de Limburgse gegevens aangeleverd heb, is nu voor iedereen te raadplegen. Hiermee is de eerste fase van het project afgerond. De volgende fase zal draaien om het verzamelen van documentatie en foto’s en het aanvullen van de gegevens. Iedere ondersteuning hierbij is meer dan welkom.

·         9 Maart 2009: Optredens Ron Dings. Op maandag 9 maart en 13 april trad zoon Ron op voor TV Limburg. Zondag 15 maart was hij te horen op Omroep Venlo FM in het programma Red Rooster. Twee liedjes van het tv-optreden kun je hier en hier bekijken. Echt de moeite waard!! Een ander filmpje staat bij maart 2008.

·         1 Maart 2009: Tegelse bevolking in de achttiende eeuw. Heb de gegevens zo compleet mogelijk in een computer-programma verwerkt, gezinnen aan elkaar gekoppeld, en belastinglijsten zo goed als mogelijk aan de betroffen personen gekoppeld. Nu volgt nog controle en verdere uitwerking tot 1839.

·         2 Februari 2009: Lezing over baron Von Glasenapp. Op deze dag heb ik samen met Frank Poeth een lezing voor het LGOG Kring Venlo gehouden. Het onderwerp was het veelbesproken leven van de baron Joachim Reinhold von Glasenapp, die in de tweede helft van de achttiende eeuw de eigenaar/bewoner was van kasteel de Holtmühle in Tegelen.

·         December 2008 – Januari 2009: Tegelse bevolking in de achttiende eeuw. Ben bezig om de gegevens hieromtrent in een computer-programma te verwerken en aan elkaar te koppelen. In de toekomst kunnen dan diverse andere informatiebronnen hieraan gekoppeld worden.

·         December 2008: Artikel over Areth Ramakers uit Swalmen (1724-1753). Deze bijdrage is verschenen in het 26e jaarboek van Maas- en Swalmdal. Het handelt over het dramatische leven van deze in Swalmen geboren man, die jager van baron Von Glasenapp werd en uiteindelijk in de militaire gevangenis te Venlo overleed.

·         November 2008: Artikel over de Mannkammer van de Holtmühle. Het tweede deel van deze publicatie is verschenen als ‘Die uralte und löbliche Mannkammer des Hauses Holtmühlen bey Tegelen, Teil II (mit den Gütern u.a. in Dülken, Tegelen, Venlo)’ in het Heimatbuch des Kreises Viersen 2009, p.107-121. Het handelt over goederen in Tegelen en omgeving die door de Tegelse kasteelheer aan diverse vazallen te leen gegeven werden. Hoofdzakelijk betreffende de periode 1500-1700.

·         Oktober 2008: Grofkeramiek. Gegevens betreffende de Noord-Limburgse fabrieken aangeleverd om eind november op een website met historische grofkeramische produktielokaties te zetten.

·         Augustus-Oktober 2008: Jaarboek Maas- en Swalmdal. Zit in de redactie hiervan. Momenteel worden de artikelen door de redactieleden gecontroleerd en geredigeerd. Jaarboek 26 zal dit jaar nog verschijnen.

·         Augustus-Oktober 2008: Tegelenclopedie. Ragdy van der Hoek is bezig een encyclopedie over Tegelen samen te stellen. Deze behoort in 2009 uitgegeven te worden. Ik lees over zijn schouders de gehele tekst mee.

·         Augustus 2008: Laatbank Wambach. Aan de hand van 4 lijsten een overzicht opgesteld van de goederen die tot de laatbank van Wambach behoorden. Grotendeels waren deze goederen gelegen op de heide tussen Wambach en Kaldenkirchen.

·         Juni 2008: Glasenapp mishandelt oud-soldaat. Heb leuke gegevens gevonden en in artikel verwerkt over baron Von Glasenapp die oud-miltair Francois van Gulpen laat mishandelen. Interessant extra is dat in de gegevens bevestigd wordt dat Von Glasenapp op dat moment 400 huzaren op kasteel de Holtmühle had, geronseld voor de hertog van Württemberg.

·         Mei 2008: Grofkeramiek Venlo. Ben bezig met een gedetailleerd onderzoek naar de pannen- en steenfabrieken in Venlo. Betreft periode vanaf 1800. Heb momenteel een pannenfabriek aan de Kaldenkerkerweg en vier steenfabrieken:
- Canoy-Herfkens/Ven,
- Coppes/Laudy/Tollewaard/Ossewaard,
- Van der Heyden/Janssen/Venlona
- Vlietberg.
Verder diverse tijdelijke steenovens op diverse plaatsen.

·         April 2008: Dings in Kessel. In samenwerking met Toos Dings uit Kessel wordt geprobeerd alle Dings-nakomelingen van het echtpaar Peter Hendrik Dings en Anna Elisabeth Verheggen (huwelijk 1823) in kaart te brengen.

·         April 2008: Namenlijst Dings. Vanaf heden is een namenlijst te raadplegen van alle mij bekende personen met de familienaam Dings of Dinghs. Zie de tab Genealogie.

·         Maart 2008: Optreden Culturele Avond. Begin maart waren de Culturele Avonden van College Den Hulster. Samen met twee gitaristes trad onze zoon Ron Dings daar op met het lied New Shoes van Paolo Nuttini. Een filmpje van dit optreden is hier te bekijken en te beluisteren. NB: de eerste minuut wordt in stilte doorgebracht, omdat gewacht wordt op een microfoon. Vervolgens het lied New Shoes. Het filmpje wordt afgesloten door een andere muzikant.

·         Maart 2008: Familie Dings Belfeld. Begin april vindt er een reunie plaats van de familie Dings uit Belfeld. Het betreft de nazaten van Peter Jacobus Dings (* Kessel) en Anna Johanna Geraets (* Neer), die zich in 1923 op de Rosa-hoeve vestigden. Samen met mijn naamgenoot Marcel Dings en diens broer Patrick hebben we een deel van hun familiegeschiedenis uitgezocht.

·         Februari 2008: Heemkundige Kring Tegelen. Na een afwezigheid van 20 jaar, ben ik nu weer als lid toegetreden tot de Heemkundige Kring Tegelen. Dit in de hoop dat door deze samenwerking het historisch onderzoek naar het verleden van Tegelen op een hoger niveau gebracht wordt.

·         December 2007: Coördinatie historie grofkeramische industrie Limburg. De beloofde aparte rubriek over het onderzoek naar de historie van de grofkeramische industrie in Limburg is on-line geplaatst. Volg in het menu: Grofkeramiek Limburg. Alle  suggesties en opmerkingen over de vermelde en niet vermelde lokaties is van harte welkom.

·         November 2007: Artikel over de Mannkammer van de Holtmühle. Het eerste deel van een publicatie in 2 delen (of mogelijk 3 delen na de recente ontdekking van aanvullen materiaal, zie beneden) is verschenen als ‘Die uralte und löbliche Mannkammer des Hauses Holtmühlen bey Tegelen, Teil I (mit den Gütern in Breyell)’ in het Heimatbuch des Kreises Viersen 2008, p.111-136. Het handelt over goederen in Tegelen en omgeving die door de Tegelse kasteelheer aan diverse vazallen te leen gegeven werden. Hoofdzakelijk betreffende de periode 1500-1700.

·         November 2007: Coördinatie historie grofkeramische industrie Limburg. Op verzoek van de Stichting Historie Grofkeramiek heb ik de coördinatie op me genomen van het onderzoek naar het verleden van de grofkeramische industrie in Limburg. Het zwaartepunt van het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op het bepalen van de diverse productielokaties van de meer dan 200 steenfabrieken, pannenbakkerijen en tegelfabrieken in de provincie. Binnenkort wordt dit een aparte rubriek op deze website.

·         Oktober 2007: Acten achttiende eeuw. Kort geleden werden bij een particulier enkele oude achttiende eeuwse acten ontdekt. Deze worden nu gedocumenteerd. Betreft o.a. twee acten van de schepenbank van Venlo, met ieder drie zegels eraan; twee acten van de Mankamer (leenkamer) van de Holtmühle, met het leenzegel van Von Hundt eraan, en enkel acten rondom boerderij de Lings.

·         Oktober 2007: Octrooiboek van de Mankamer van de Holtmühle. Onlangs werd bij een particulier een grote ontdekking gedaan. De persoon bleek in het bezit van het octrooiboek van de Mankamer van de Holtmühle, over de periode 1749-1794. Op zo’n 200 bladzijden worden diverse zaken betreffende de leengoederen van de Holtmühle beschreven. Helaas kwam deze vondst net te laat om verwerkt te worden in een artikel over de Mankamer in het Heimatbuch Viersen 2008.

·         September 2007: Tegelse armenrekeningen. Alle archivalia betreffende de Tegelse armen zijn gefotografeerd. Deels zijn de daarin vermeldde gegevens op een gestructureerde manier in tabellen verwerkt. Verdere uitwerking volgt. Doel is om een inzicht te krijgen in de benedenlaag van de achttiende eeuwse Tegelse samenleving, en in de financiële onderbouwing van de armenzorg. Op basis van de reeds bekeken gegevens, krijgen we ook een beter inzicht in bepaalde familieverbanden.

·         September 2007: Familie Dings. Een groot aantal gegevens betreffende personen met de naam Dings/Dinghs zijn in een database gezet. Vooral de gegevens voor 1900/1925 zijn vrij compleet. Hierbij ontbreken nog enkele belangrijke data van de Duitse takken in Borken en Solingen.