Afbeelding met tekening, clipart, diagram, schets

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het Stenen Verleden

         Marcel Dings

   Historisch onderzoek

 

Het bedrijf Het Stenen Verleden verricht historisch onderzoek op twee gebieden.

 

Het eerste gebied is de geschiedenis van industrieel erfgoed. Hier heb ik reeds diepgravend onderzoek verricht naar keramische bedrijven (steen- en pannenfabrieken, maar ook pottenbakkers). Dit is eerst gedaan voor Limburg, maar momenteel breid ik het uit over geheel Nederland. Een weerslag van een deel van dat onderzoek is te vinden op de Encyclopedie Grofkeramiek.

Door mijn grote ervaring en een duidelijke, systematische onderzoeksmethode kan mijn onderzoek tot iedere bedrijfstak in iedere regio uitgebreid worden.

 

Het tweede gebied is onderzoek naar woningen en bewoners. Dit kan op individuele basis, de geschiedenis van een pand of de stamboom van een familie. Het kan echter ook voor een geheel dorp of gehele wijk uitgevoerd worden. Dit onderzoek heb ik volledig uitgevoerd voor de plaats Tegelen.

 

Op basis van mijn onderzoeken in het verleden ben ik in staat om lezingen te verzorgen, boeken en artikelen te schrijven, beschrijvingen van erfgoed samen te stellen, routes langs erfgoed te maken, tentoonstellingen in te richten en stambomen op te stellen.

 

Interesse? Neem dan contact op met:

 

Het Stenen Verleden

Marcel Dings

Keizerstraat 11

5935 RE  Steyl

T: 06-51521195

E: hetstenenverleden@hotmail.com

 

Afbeelding met verven, tekst, boom, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met tekst, schermopname, poster, boek

Automatisch gegenereerde beschrijving  Afbeelding met tekst, schermopname, buitenshuis

Automatisch gegenereerde beschrijving