Tegelen in de Franse tijd, 1794-1814

De Franse tijd was een zeer belangrijke periode in de Tegelse geschiedenis. Het vormde het breukvlak tussen de starre Middeleeuwse maatschappij en de flexibele moderne samenleving. Tevens vormde het voor Tegelen het eindpunt van de gerichtheid op Duitsland (Gulick), omdat Tegelen in 1817 in het Koninkrijk der Nederlanden opgenomen werd. Deze periode was lange tijd slechts fragmentartisch beschreven. Daarom heb ik in opdracht van de Heemkundige Kring Tegelen onderzoek verricht naar deze periode. Dit resulteerde in het boek Tegelen in de Franse tijd, 1794-1814 (Tegelen, 1987).

 

Onderwerpen die ter sprake komen:

         De algemene geschiedenis van deze periode.

         Tegelen als bezet gebied, 1794-1798.

         Bestuur en rechtspraak.

         Het economische leven, met o.a. aandacht voor pottenbakkers, de Maashandel en de posterijen.

         De sociale en culturele toestand, met o.a. de kastelen, de armenzorg, de gezondheidszorg, de politie en het onderwijs.

         Het godsdienstige leven.

         Soldaten die voor Napoleon moeten vechten. Met de lotgevallen van Paulus Syberg, die in de periode 1805-1814 als soldaat in vrijwel geheel Europa vecht in het leger van Napoleon.

         Tegelen als speelbal van de internationale politiek, 1814-1817.

         Een volledig uitgewerkte bevolkingslijst van Tegelen uit 1801.