Bevolking van Tegelen

Een project waar ik flink mee bezig ben betreft een beschrijving van de bevolking van Tegelen in de periode voor 1850. In deze periode was Tegelen een vrij kleine plaats, waardoor het aantal inwoners overzichtelijk is. Aan de hand van een aantal archiefbronnen bleek het mogelijk te zijn een vrij compleet beeld te krijgen van de bevolking uit de periode voor 1850. Na 1850 is een meer compleet beeld te krijgen door de Bevolkingsregisters.

 

Bronnen die daarvoor bestudeerd zijn of nog gaan worden:

ˇ       Doop, trouw- en begraafboeken van de St.Martinuskerk, om op basis hiervan familiebladen te maken. Dit werk is vrijwel helemaal gedaan, maar zal nog gecontroleerd dienen te worden aan de hand van andere bronnen. Deze registers zijn volledig opgenomen.

ˇ       Bevolkingslijsten uit diverse periodes. Deze zijn voor de periode 1798-1839 bewerkt.

ˇ       De Burgerlijke Stand van Tegelen. Geboortes tot 1902, Huwelijken tot 1922 en Overlijdens tot 1862 zijn verwerkt.

ˇ       De Bevolkingsregisters van Tegelen. Het register van 1850-1862 is bij de gegevens meegenomen.

ˇ       Het archief van het dorpsbestuur, om een algemene indruk te krijgen wat er allemaal gebeurde in de gemeente.

ˇ       Belastingregisters, om een indruk te krijgen over rijkdom en armoede.

ˇ       Het archief van de St. Martinuskerk en vooral de kerkrekeningen, als aanvulling op overige gegevens.

ˇ       Armenrekeningen, om een indruk te krijgen wie tot het minder draagkrachtige deel van de samenleving behoorde en hoe er voor hen gezorgd werd.

ˇ       Aktes van de schepenbank te Bracht en Brüggen, om een idee te krijgen van gevoerde processen, geregistreerde grondoverdrachten en opgemaakte testamenten.

 

De huidige status van dit project is te volgen in bijgaande overzichten:

-        Bevolking Tegelen A-C

-        Bevolking Tegelen D-F

-        Bevolking Tegelen G-I

-        Bevolking Tegelen J-L

-        Bevolking Tegelen M-O

-        Bevolking Tegelen P-S

-        Bevolking Tegelen T-V

-        Bevolking Tegelen W-Z

Voor alle aanvullingen kunt u met mij contact opnemen, zie Contact.

 

Voor dit project worden nog medewerkers gezocht. Geďnteresseerden kunnen zich bij mij melden, zie Contact.

Attentie: veel aktes uit de 17e en 18e eeuw zijn in oud Gotisch schrift opgesteld, maar na een korte cursus hoeft dit geen probleem meer te zijn.