Joachim Reinhold von Glasenapp

Werd rond 1717 geboren in Pommern in het plaatsje Wardin, gelegen in de buurt van Neustettin (tegenwoordig Szczecinek in Polen).

Militair

Begon rond 1734 aan een militaire carrière, en bracht het uiteindelijk tot kolonel. Eerst was hij in Pruisische dienst (1734-1751), daarna werd hij lid van het Fischer-regiment, dat voor Frankrijk streed (1756-1758). In de periode 1758-1759 richtte hij een eigen regiment vrijhuzaren op. In 1760 streed hij met zijn eigen legertje in dienst van de hertog van Württemberg. Vervolgens keerde hij terug aan Pruisische zijde, nu met een regiment vrijdragonders en –huzaren (1761-1763).

Huwelijk

In 1746 schaakte hij Anna Elisabeth Louise von Hundt zum Busch. Hij trouwde met haar en werd hierdoor eigenaar van een groot aantal verspreid gelegen bezittingen. Door diverse erfeniskwesties met de familie van zijn vrouw bleef van deze bezittingen weinig meer over. Het echtpaar werd gedwongen om vele bezittingen te verkopen. Ze concentreerden zich op hun eigendom in Tegelen. Maar uiteindelijk moesten ze ook dit verkopen, in 1792. Daarna werd het stil rond de Glasenapp’s.

Legendes

In de volkstraditie leefde de kasteelheer echter voort. Rond 1900 doken diverse verhalen op over de ‘wilde baron’. Ik ben bezig om deze legendes op waarheid te toetsen, om uiteindelijk het echte verhaal over deze kasteelheer te kunnen vertellen. Enkele van die verhalen:

·         Hij onderhield een eigen leger. WAAR (voor de periode 1758-1763, daarna geen meldingen meer).

·         Hij raakte diverse malen gewond in de talrijke gevechten. WAAR

·         Hij schaakte een rijke erfdochter. WAAR

·         Hij liet een beek graven om water bergop naar een molen te laten lopen: de Gekkengraaf. ONWAAR

·         Het dak van kasteel de Holtmeulen stortte in, omdat hij het liet verzwaren (bomvrij maken). ONWAAR.

·         Hij liet eigen munten slaan: de Glasenepkes. ONWAARSCHIJNLIJK.

·         Hij leidde een verkwistend leven. ???????

·         Hij was de grote leider van de Bokkenrijders. ???????

Verder leeft Joachim Reinhold von Glasenapp nog steeds voort in een regiment vrij-huzaren Von Glasenapp, opgericht door een aantal enthousiaste mensen uit Tegelen. Het regiment treedt regelmatig naar buiten in “re-enactments”, nabootsingen van onderdelen uit het militaire verleden. Voor enkele foto’s klik hier.

 

De planning is dat het diepgaande onderzoek naar het leven van de ‘wilde baron’ in 2011 afgerond is.