Het militaire leven van Joachim Reinhold von Glasenapp

Chef van vrijdragonders en huzaren (1760-1763)

For English text, click here

Für den deutschen Text, klicken Sie hier.

Afbeelding met tekst, kleding, poster, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nederlands

Op 23 oktober 2021 verscheen het boek Het militaire leven van Joachim Reinhold von Glasenapp, Chef van vrijregimenten dragonders en huzaren (1760-1763). Het is geschreven door Marcel Dings en Frank Poeth. De tekst in het boek is parallel zowel in het Nederlands als het Duits weergegeven.

In het boek wordt ingegaan op de militaire carrière van Joachim Reinhold von Glasenapp, kasteelheer van Tegelen. Hieruit blijkt dat hij een goede loopbaan had binnen diverse legers (Pruisen, Frankrijk, Baden-Württemberg en weer Pruisen), en daarbij opklom tot luitenant-kolonel. Gedurende drie jaar leidde hij ook zijn eigen huzaren- en dragonderregimenten. In het boek wordt uitgelegd waar zijn militaire loopbaan hem bracht, in welke oorlogen hij meegevochten heeft, en wat hem dit uiteindelijk opgeleverd heeft. Het boek wordt geïllustreerd met prachtige afbeeldingen van de uniformen en met kaarten waarop aangegeven is hoe zijn regimenten gedurende diverse jaren door Duitsland getrokken zijn. 

En dat allemaal tegen de achtergrond van de diverse oorlogen waarin hij meestreed, en van de algemene ontwikkeling van de oorlogsvoering en de lichte cavalerie in de achttiende eeuw.

Aan het einde wordt het huidige re-enactment-regiment Frei-Husaren von Glasenapp besproken. Het boek verschijnt naar aanleiding van hun 25-jarige bestaan (1996-2021). 

Het boek is te bestellen door een mail te sturen naar marceldings@hotmail.com. De prijs is € 27,50 (en eventueel € 6,00 toeslag als het verzonden dient te worden).

Het boek is ook te koop in de volgende winkels:

Van Heel – Tegelen

Bruna – Tegelen

Koops – Venlo

 

Deutsch

Dieses Buch über das militärische Leben von Joachim Reinhold von Glasenapp, Chef der Württemberger Freihusaren von Glasenapp, später der Preußischen Frei-Dragoner von Glasenapp und nach einiger Zeit auch der Preußischen Frei-Husaren von Glasenapp, ist im Oktober 2021 von den beiden Co-Autoren veröffentlicht worden: Marcel Dings und Frank Poeth. Der Text ist parallel in deutscher und niederländischer Sprache.

Das Buch befasst sich mit der militärischen Laufbahn von Joachim Reinhold von Glasenapp, Herr von Schloss Holtmühle in Tegelen, in verschiedenen Armeen (Preußen, Frankreich, Baden-Württemberg und wieder Preußen). Drei Jahre lang führte er auch seine eigenen Husaren- und Dragonerregimenter. Das Buch erklärt, wohin ihn seine militärische Laufbahn führte, in welchen Kriegen er kämpfte und was ihm dies letztendlich brachte. Das Buch ist mit schönen Bildern der Uniformen und mit Karten illustriert, die zeigen, wie seine Regimenter in Deutschland unterwegs waren.

Das Buch fasst auch die allgemeine Entwicklung der Kriegsführung und der leichten Kavallerie im achtzehnten Jahrhundert zusammen. Außerdem wird die Gruppe der Reenactors der Frei-Husaren von Glasenapp vorgestellt.

Das Buch kann per E-Mail an marceldings@hotmail.com bestellt werden. Der Preis beträgt € 27,50 (und einen Aufschlag von voraussichtlich € 6,00 bis € 12,00, je nach Lieferadresse).

Das Buch ist auch in den folgenden Geschäften erhältlich:

            Der Buchladen (Janssen)– Nettetal-Kaldenkirchen

            Buchhandlung Matussek – Nettetal-Lobberich

            Dülkener Büchereck (Doetsch) – Dülken, Viersen und Brüggen

 

English

This book on the military life of Joachim Reinhold von Glasenapp, Chief of the Württemberger Freihusaren von Glasenapp, later of the Prussian Frei Dragoons von Glasenapp and after some time also of the Prussian Frei Husaren von Glasenapp, has been published in October 2021, by the two co-authors: Marcel Dings and Frank Poeth. The text is parallel in both Dutch and German language.

The book examines the military career of Joachim Reinhold von Glasenapp, Lord of the Castle Holtmühle in Tegelen, in various armies (Prussia, France, Baden-Württemberg and again Prussia). For three years, he also led his own hussar and dragoon regiments. The book explains where his military career took him, in which wars he fought, and what this ultimately brought him. The book is illustrated with beautiful images of the uniforms and with maps showing how his regiments campaigned in Germany.

The book also summarizes the general development of warfare and light cavalry in the eighteenth century. It also presents the group of reenactors of the Frei-Husaren von Glasenapp.

The book can be ordered by sending an email to marceldings@hotmail.com. The price is € 27,50 (and a surcharge of probably € 6,00 to € 12,00, depending on the delivery-address).