Familie Van Wambach

De eerste vermelding van dit geslacht stamt uit 1288. Een ridder Peter van Wambach vocht mee in de slag van Woeringen.

Pas een halve eeuw later komen we in meer bronnen deze naam tegen. Hierbij moet gezegd worden dat niet gezegd kan worden of ook maar een van de genoemde personen iets met het huis Wambach in Tegelen te maken heeft gehad. Ook is niet duidelijk is of alle genoemde Wambach's tot slechts een of tot meerdere geslachten behoorden.

In 1344 was Gerard van Wambeke voogd (ambtman) van Brüggen.

In 1386 zoent Willem van Wambeke zich met graaf Willem van Berg en Ravensberg. Zijn wapen bestond uit 3 rechtsspringende leeuwen (2,1). Omdat het wapen van de familie van Tegelen identiek was, is een verwantschap tussen beide families mogelijk.

Rond 1399 bevonden Johan van Wambeeck en Gadert van Tyegelen zich onder de 40 personen die verklaarden dat zij liever de hertog van Gelder als heer van Arcen zagen dan de gebroeders Johan en Otto van Buren.

In 1424 werd Johan van Criekenbeke geheiten van Wambeke beleend met het huis Vlasraed en bijbehorende molen te Straelen en de Heer Goderts-Hoff te Kempen.

In 1444 verkocht Margriet van Kessel genaamd van Wambeke, echtgenote van Vastart van Oploe, de hof In gen Winckel bij Hinsbeck aan Willem van Holthuysen. Mogelijk is zij identiek aan Margareta van Kessel en getrouwd met een lid van het geslacht van Wambach. Ze zou dan na het overlijden van haar man hertrouwd zijn met Vastert van Oploe.

Verder worden nog genoemd: Heynrick Wambeck als schepen van Haelen in 1449, Ludovicus de Wambeke als kanunnik van de St.Servaas te Maastricht in de periode 1358-1381, en als kanunnik met prebende bij het kapittel van het H.Kruis te Luik vanaf 1375, en Johannes de Wambeke als kanunnik van de St.Servaas te Maastricht in de periode 1335-1371. Laatstgenoemde was bovendien deken van het kapittel van St.Servaas te Maastricht (1350-1354), rentmeester van de hertog van Limburg (rond 1353), en raadsheer van de hertogen van Brabant (1357-1366) 1357 = Wenceslas!??. Zijn wapen was een schild met 3 waterbladeren of plompen. Tenslotte treffen we in 1533 ene Reinard van Wambach aan als beneficiant in de St.Martinuskerk te Tegelen.

Op de Rittersitz Wammen bij Havert in de Selfkant woonde na 1483 een familie von Weims gen. Wambach, later van Wambach tot Havert genoemd.