Familie Van Tegelen

Dit is waarschijnlijk de oudste adellijke familie van Tegelen, die dan ook haar naam aan de plaats van oorsprong ontleende.

De oudste vermeldingen betreffen Reiner van Tegelen in 1197 en 1202. Andere namen die volgen zijn Gerard, Goswin en Willem.

In 1322 overleed Henricus van Tegelen, kanunnik te Utrecht. Gerard de Jonge van Tegelen was schepen van Roermond (1357-1390).

Eind veertiende eeuw zijn er diverse vermeldingen van leden van een familie van Tegelen te Xanten. Onder hen bevinden zich diverse kanunnikken.

In de eerste helft van de vijftiende eeuw treffen we in Arcen Willem van Tegelen met zijn zonen Dirick en Willem en met dochter Wernera, gehuwd met Gerhard van Merwijck. In hetzelfde tijdsvak wordt in actes betreffende de eigendom van de Wylrehof te Venlo een zekere Dirk van Tegelen genoemd en zijn kinderen Johan en Catharina. In dezelfde periode bevonden zich in Keulen ook een aantal Van Tegelenís: Willem, Johan, Lambrecht en Goswin. Opmerkelijk is dat Tekstvak: Zegel van Berndt van Tegelen, 1386.de laatste drie allen raadslid van de stad waren. Verder was een zekere Henricus van Tegelen rector van de Keulse universiteit (1467-1486).

In de zestiende eeuw bevonden zich diverse Van Tegelenís in Venlo. Maar een relatie met de oude adellijke familie is niet vast te stellen. Waarschijnlijk is de familienaam van deze mensen niet afkomstig van de oude adellijke familie, maar is de familienaam afgeleid van de plaats van oorsprong van de naar de stad verhuisde burgers.